O nas


Nasza „Pocieszna” Poradnia została założona w 1996 roku. Z dniem jej uruchomienia zostaliśmy wpisani w rejestr niepublicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych, co powoduje, że mamy nadzór merytoryczny Podlaskiego Kuratorium Oświaty oraz uprawnienia opiniodawcze równoprawne do poradni państwowych.

Kadrę stanowią pedagodzy, psycholodzy, socjolog, logopedzi oraz terapeuci różnych specjalności. Osoby, którym pomagamy, to klienci od 2 roku życia, poprzez dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, młodzież szkół średnich, studenci, a także osoby dorosłe i całe ich rodziny. Zgłoszenia do naszej Poradni, w przypadku dzieci dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób dorosłych, sami zainteresowani.

Od początku naszego istnienia współpracujemy z Uniwersytetem w Białymstoku, a od paru lat także z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Odbywają się u nas praktyki śródroczne i dyplomowe studentów. Z pracą Poradni zapoznają się u nas również słuchacze Studiów Podyplomowych oraz licznych Kursów Kwalifikacyjnych.

Współpracujemy również z przedszkolami i szkołami różnego typu w naszym regionie, udzielając wskazówek i porad dla nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki zaburzeń okresu dzieciństwa oraz adolescencji.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i różne formy współpracy.
Przyjmujemy odpłatnie, bez skierowania i bez rejonizacji.

"Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć być tym, kim mógłbyś się stać"

George Elio

Oferta

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna"

Napoleon Hill

CennikCennik obowiązuje od 1 września 2017 r.Rodzaj usługi Cena jednego spotkania Czas trwania
Diagnoza zaburzeń mowy 80 zł 50 min
Terapia logopedyczna 80 zł 50 min
Badania trudności szkolnych 80 zł 50 min
Diagnoza funkcjonalna 80 zł 50 min
Terapia pedagogiczna 80 zł 50 min
Badania trudności emocjonalnych 80 zł 50 min
Terapia emocjonalna indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych 90 zł 50 min
Terapia par i małżeństw 120 zł 50 - 60 min
Konsultacja rodzinna 100 zł 50 - 60 min
Terapia systemowa rodzin 140 zł 80 - 90 min
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli 120 zł 45 min
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców 80 zł 180 min
Wyznaczenie profilu szkolnego, zawodowego 90 zł 50 min
Terapia grupowa 80 zł 120 min
Zajęcia socjoterapeutyczne
(zależne od liczby osób)
60 zł 90 min
Porada wychowawcza 90 zł 50 min
Obserwacja psychologiczna w przedszkolu/szkole 120 zł 60 min
Coaching wychowawczy 90 zł 50 min
Coaching zawodowy (indywidualny) 90 zł 50 min

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym"

Brian Tracy

"Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj"

Karen Lamb

Nasz zespół

Urszula Bajkowska-Myśliwie

Urszula Bajkowska-Myśliwiec

URLOP
Tomasz Bajkowski

Tomasz Bajkowski

Katarzyna Gromadzka

Katarzyna Gromadzka

Joanna Adamska

Joanna Adamska

Justyna Milanowska

Justyna Milanowska

URLOP
Katarzyna Puchalska-Gawron

Katarzyna Puchalska-Gawron

Magda Skindzielewska

Magda Skindzielewska

Agnieszka Karpienia

Agnieszka Karpienia

URLOP
Małgorzata Milewska

Małgorzata Milewska

Ilona Fiłończuk

Ilona Fiłończuk

Małgorzata Milewska

Magdalena Sochoń

Paweł Wakuła

Paweł Wakuła

Ilona Fiłończuk

Maria Dworak

"Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są"

Abraham Lincoln

Kontakt

Adres:

ul. Żelazna 36
15-298 Białystok

Telefon:

+ 48 85 745 50 01

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 12 - 18
Sobota: 9 - 14
Jest możliwość umówienia spotkań poza godzinami pracy sekretariatu.

15-298 Białystok, ul. Żelazna 36